Děkujeme Newell brands

Srdečně děkujeme zaměstnancům společnosti Newell brands za dar pro NH!